BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HẢI CHÂU
Địa chỉ: Số 10 Lý Thường Kiệt – TP Đà Nẵng 
Số điện thoại: 
 0511.3.887.321 – 0511.3.891.409 – 0511.3.889.568 

Cán bộ, công chức viên chức BHXH quận Hải Châu:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Hùng Anh
Giám đốc 0905.224.225
Trương Thị Ánh Phó giám đốc 0905.251.757
Nguyễn Vũ Bão Chuyên viên 0902.414.009
Lê Thị Đầy Cán sự 0989.392.622
Ngô Xuân Đấu Cán sự - Phụ trách BP CĐ BHXH 0905.494.242
Lê Thị Tuyết Hường Chuyên viên 0905.537.373
Lê Nguyên Đạt Chuyên viên 0919.184.555
Nguyễn Hồng Nhật Linh Chuyên viên 0905.082.955
Trần Thị Quý Thanh Chuyên viên - Phụ trách BP TNQLHS 0977.545.747
Phan Minh Huy Chuyên viên 0934.805.061
Đinh Thị Hà My Chuyên viên 0985.282.347
Phan Quang Huy Chuyên viên 0985.817.570
Trần Văn Anh Chuyên viên- Phụ trách BP Thu 0934.795.808
Nguyễn Đình Thế Bảo Chuyên viên 0905.341.574
Dương Thị Thuý Liên Chuyên viên 0982.834.087
Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên 0905.727.284
Lương Thị Thanh Bảo Chuyên viên- Phụ trách BP Kế toán
0935343177
Trần Thị Tường Vân Chuyên viên 0905.109.018
Nguyễn Thị Mỹ Chuyên viên- Phụ trách BP GĐ BHYT 0905.454.207
Dương Thị Bích Mười Chuyên viên 0905.220.639
Lưu Thị Hoàng Linh Cán sự 01668.060.282
Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên 0988.397.373
Đoàn Thị Thúy Hạnh Chuyên viên 0905.805.676
Huỳnh Thị Mỹ Quý Chuyên viên- Phụ trách BP Cấp sổ, thẻ 0905.312.813
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên 0985.945.460
Nguyễn Thái Thanh Nhân viên 01222.777.564
Trần Thị Thu Hương Chuyên viên 0935.140.277
Lê Song Liên Hạ Chuyên viên 01649.566.282 
Võ Lê Khánh Hoà Chuyên viên 0932.437.146
Võ Thị Noel Chuyên viên 0978.575.057
Nguyễn Ngọc Thiều Chuyên viên 0906.459.169
Đinh Mai Nam Chuyên viên 0983.144.786
Trần Văn Sơn Nhân viên bảo vệ 01676.591.777
Trương Bách Thắng Nhân viên bảo vệ 0934.923.132

    LÃNH ĐẠO
Giám đốc
  Nguyễn Hùng Anh

  

     
  Phó Giám đốc
Trương Thị Ánh
 

                
          Bảo hiểm xã hội quận Hải châu được thành lập ngày 29 tháng 3 năm 1998 theo quyết định số 09/QĐ-BHXH của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. Ngày đầu mới thành lập với 5 cán bộ công chức; năm 2011 được biên chế 27 người, gồm 9 nam, 18 nữ; cán bộ có trình độ đại học và trên đại học 25 người, trình độ trung cấp 02 người.

BHXH quận là đơn vị dự toán cấp 3, trực thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn quận theo phân cấp của BHXH thành phố: Quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT tự nguyện; quản lý chi trả các chế độ BHXH thường xuyên hàng tháng, các chế độ ngắn hạn; quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động, học sinh và nhân dân trên địa bàn quận; trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với Trung tâm y tế quận, giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BHXH quận luôn  được đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo BHXH thành phố, Quận ủy, UBND quận, được các phòng, ngành, UBND các phường, các đơn vị sử dụng lao động cùng phối hợp thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao, năm sau luôn cao hơn năm trước; đảm bảo ổn định và phát triển bền vững; góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận./.