Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhập: 06/02/2018 11:15

 
Chiều ngày 02/02/2018, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Bể, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố, chủ trì Hội nghị, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đảng viên cơ quan tham dự.
 

Đ/c Nguyễn Đức Bể, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tiết, Phó Bí thư, Phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017, Đảng ủy cơ quan đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. 
 

Đ/c Nguyễn Văt Tiết, Phó Bí thư, Phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày Báo cáo tổng kết năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm 2017, đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 4.516.702 triệu, đạt tỉ lệ 102,8 % kế hoạch; tổng số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc là 227.791, đạt tỉ lệ 100,1 % kế hoạch; tổng số người dân có thẻ BHYT là 1.010.839, chiếm tỉ lệ 94,8% dân số, độ bao phủ y tế toàn dân đạt 95,6%; công tác giải quyết, chi trả, thanh toán các chế độ BHXH, BHTN; BHYT cho người thụ hưởng được kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ giám định BHYT điện tử; thực hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động đảm bảo lộ trình, tỉ lệ do BHXH Việt Nam quy định; thực hiện việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở thống nhất, đồng bộ mã số sổ BHXH, thẻ BHYT và dữ liệu hộ gia đình; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; xử lý kịp thời các đơn vị SDLĐ vi phạm hành chính; tăng cường kiểm tra các cơ sở KCB BHYT, thu hồi, xuất toán các khoản chi sai quy định; công tác quản lý tài chính, kế toán đi vào nề nếp; nhiều biện pháp quản lý được tăng cường; các sai sót được phát hiện đã chấn chỉnh kịp thời, từ đó giúp cho hoạt động tài chính kế toán của Ngành có những chuyển biến tích cực.
 

Đ/c  Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu tại Hội nghị.
     Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên luôn được Đảng ủy cơ quan thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Năm 2017, cơ quan được xếp loại “Tập thể lao động xuất sắc”, Công đoàn “Vững mạnh xuất sắc”, Đoàn Thanh niên: “Vững mạnh xuất sắc”, Hội Cựu chiến binh “Trong sạch vững mạnh”. Đảng bộ BHXH thành phố được Đảng ủy Khối công nhận là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh”.
Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, Đảng bộ có 85 đảng viên tham gia đánh giá, phân loại, trong đó 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (15,3%) và 72 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (84,7%); về tổ chức đảng, Đảng bộ công nhận 05 chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” và 05 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 
Nhân dịp này, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố thay mặt BCH Đảng bộ biểu dương và trao tặng giấy khen cho Chi bộ Phòng kế hoạch - Tài chính đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 13 đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  năm 2017.
 

Đ/c Đặng Hồng Quang, Thường trực Đảng ủy công bố các quyết định khen thưởng, biểu dương của Đảng ủy.
      Tại Hội nghị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cũng đã được trình bày chi tiết và cụ thể với 10 nhiệm vụ chính trị và 08 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Đảng ủy cơ quan BHXH thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch do BHXH Việt Nam và UBND thành phố giao; triển khai có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; cụ thể hóa các nội dung công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp học tập chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; xây dựng và hướng dẫn cụ thể nội dung học tập đối với người đứng đầu, đối với cán bộ, đảng viên; song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận và  thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ BHXH Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
Đ/c Đinh Văn Hiệp, trao Giấy khen cho Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2017.
 
 
Đ/c Đinh Văn Hiệp, trao Giấy khen cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

 
Đ/c Nguyễn Thị Thu, Phó chủ nhiệm UBKT trình bày báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

 
Đ/c Văn Phú long, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý thu trình bày tham luận tại Hội nghị

 
Đ/c Trương Toa, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng cấp sổ, thẻ trình bày tham luận tại Hội nghị

 
Đ/c Nguyễn văn Bình, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Giám định BHYT trình bày tham luận tại Hội nghị.
 

Đ/c Lê Nho Mẫn, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng CNTT trình bày tham luận tại Hội nghị.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tin: Đặng Hồng Quang, Ảnh: Nguyễn Văn Hân
 
Các tin khác