Chi tiết văn bản

Số hiệu TT12
Ngày ban hành 03/08/1992
Người ký 0
Trích yếu Thông tư số 12/TT-LB ngày 03/08/1992 của Liên Bộ LĐTBXH-Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước và Thông tư số 24/TT-LB ngày 19/09/1994 của Liên Bộ LĐTBXH - Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/TT-LB;
Cơ quan ban hành Các bộ ngành
Loại văn bản Thông tư
Tải về