Nội dung hỏi đáp, trả lời bạn đọc

Trả lời ông/bà Đinh Ngọc Bảo về việc:

Rút sổ, đóng BHXH khi chuyển đơn vị công tác mới

Hỏi:

Tôi công tác tại Công ty CP Cơ điện Nông nghiệp và Thủy lợi II(nay là Công ty CP Agromas-VN) - 253 Trường Chinh - TP Đà Nẵng từ năm 05/2008 đến 09/2011, và tôi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội, đến tháng 9 tôi nghỉ việc nhưng do công ty nợ BHXH từ thánh 10/2010 nên tôi không thể rút sổ BHXH, vậy bây giờ tôi chuyển sang công ty khác thì tôi có thể đóng tiếp vào sổ BHXH của tôi có được không, làm sao để tôi có thể chốt, rút sổ BHXH để chuyển về đơn vị công tác mới. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo như bạn trình bày, đơn vị nợ tiền đóng BHXH từ tháng 10/2010, bạn nghỉ việc tại đơn vị tháng 9/2011, do đơn vị nợ tiền đóng BHXH nên cơ quan BHXH không xác nhận sỏ BHXH cho bạn đến tháng 9/2011, vì vậy đơn vị chưa trả sổ BHXH cho bạn, khi đơn vị nộp đủ tiền BHXH đến tháng 9/2011 thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình đóng BHXH của bạn và đơn vị sẽ có trách nhiệm trả sổ BHXH cho bạn theo quy định.Trong thời gian đơn vị còn nợ tiền BHXH, bạn chuyển sang đơn vị mới thì bạn lập tờ khai để cơ quan BHXH cấp số sổ BHXH mới, khi đơn vị giao sổ BHXH cho bạn thì bạn làm đơn đề nghị cơ quan BHXH gộp sổ BHXH cho bạn.  Vậy BHXH thành phố Đà Nẵng trả lời để bạn được rõ.